Dette emnet er nedlagt

MUS2720 – Jazzarrangering I

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfatter grunnprinsipper for jazzarrangering som harmonikk (akkordprogresjoner og akkordoppbygning), skalatyper, samt forskjellige arrangeringsteknikker for ulike jazzensembler opp til storbandstørrelse.

Hva lærer du?

Du får innsikt i og opparbeider ferdigheter i forskjellige satsteknikker for jazzarrangering.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

MUS1251 Satslære eller det tidligere, nå utgåtte emnet MUS1250.

Undervisning

Kurset går over hele høstsemesteret. Det blir gitt i alt 12 dobbelttimer med forelesninger/workshop med gjennomspillinger. De oppgavene som gis i løpet av kurset, skal være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.Undervisning/grupper er felles for MUS2720 – Jazzarrangering I (nedlagt) og MUS4720 – Jazzarrangering I (nedlagt). Det er obligatorisk frammøte til alle timer.

Eksamen

En hjemmeoppgave over oppgitt emne med en ukes innleveringsfrist i slutten av semesteret.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk