MUS2840 – Lydprogrammering 1

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfatter innføring i ett eller flere verktøy for lydprogrammering (f.eks. MAX/MSP), og vil gi innsikt og praktiske ferdigheter i å utvikle systemer for MIDI, digital signalbehandling , syntesemodeller (f.eks. additiv syntese, AM/FM-syntese, ringmodulasjon), digitale filtre og andre teknikker for lydbehandling.

Hva lærer du?

Grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter i utvikling av programmer for digital signalbehandling, lydanalyse og lydsyntese, som muliggjør videre praktisk arbeid innen musikkteknologi og musikkteori, samt andre fag som lingvistikk, informatikk, psykologi, osv.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

MUS2280 – Digital audio og MIDI (nedlagt) eller tilsvarende kunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Matematikk tilsvarende 2MX fra videregående skole.

Undervisning

Kurset går over hele høstsemesteret. Det blir gitt i alt 12 dobbelttimer forelesning og labøvelser. Undervisning/grupper er felles for MUS2840 og MUS4840. Det er obligatorisk frammøte til alle timer. Det anbefales at man tar kurset parallelt med MUS 2800/4800 Lydteori 1, da de supplerer hverandre. En oppgavemappe med 11 mindre oppgaver skal godkjennes av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen

Eksamen

En semesteroppgave i form av en praktisk programmeringsoppgave som leveres og fremføres til fastsatt frist i slutten av semesteret.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Normalt hver høst. Tilbys ikke høsten 2010.

Eksamen

Normalt hver høst. Tilbys ikke høsten 2010.

Undervisningsspråk

Norsk og/eller engelsk