Dette emnet er nedlagt

MUS4212 – Fagseminar i musikkvitenskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i musikkvitenskapens hovedområder og i hvordan man skal utforme en problemstilling for eget avhandlingsarbeid.

Hva lærer du?

Emnet gir kunnskap om sentrale forskningstradisjoner og -disipliner, og hvordan disse kan brukes i når man utarbeider egne forskningsoppgaver, konkretisert til studentens egen prosjektbeskrivelse for masteroppgaven.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterprogrammet i musikkvitenskap.

Anbefalte forkunnskaper

En vesentlig del av pensumlitteraturen vil være på engelsk.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot MUS4211 – Fag- og oppgaveseminar (nedlagt)

Undervisning

Fagseminaret består av 12 dobbeltimer forelesning som gir innføring i ulike musikkvitenskapelige tradisjoner. 7 dobbelttimer obligatorisk seminar der studentente legger fram utkast til prosjektbeskrivelse til egen masteroppgave. Studenten leverer en prosjektbeskrivelse for masteroppgaven, ca 6-10 sider. Prosjektbeskrivelsen skal godkjennes før studenten kan gå opp til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Skoleeksamen på 4 timer i slutten av semesteret.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk