Dette emnet er nedlagt

MUS4213 – Oppgaveseminar i musikkvitenskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet relaterer seg til kandidatenes pågående arbeid med masteroppgaven. Hovedformålet er å styrke studentenes arbeid med egen masteroppgave, og å gi en systematisk innføring i musikkvitenskapelig metodikk. Emnet gjennomgår også de formelle sidene ved framstilling av akademisk tekst.

Hva lærer du?

I forelesningene får studentene en innføring i ulike musikkvitenskapelige forskningsmetodiske tradisjoner. Gjennom valg av pensum får de dessuten anledning til fordypning i tradisjonen(e) som er mest relevant for deres eget masteroppgavearbeid. På denne måten knytter emnet forbindelsen mellom studentens eget forskningsarbeid i masteroppgaven og musikkvitenskapens aktuelle metodiske nivå. Samtidig gir emnet studenten muligheter til å presentere deler av egen masteroppgave, og få denne kommentert og diskutert i grupper.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterprogrammet i musikkvitenskap

Anbefalte forkunnskaper

MUS4212 Fagseminar eller det tidligere MUS4211 Fag- og oppgaveseminar. En vesentlig del av pensumet vil være på engelsk.

Undervisning

Emnet har to hovedkomponenter: 8 dobbelttimer forelesning i musikkvitenskapelig forskningmetodikk og 10 dobbelttimer gruppeundervisning der studentene legger frem eget avhandlingsarbeid til kommentar og diskusjon. Det er obligatorisk frammøte til alle deler av undervisningen. Studenten må legge fram eget arbeid i gruppeundervisningen for å kunne gå opp til eksamen i forskningsmetodikk.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

4 timers skriftlig skoleeksamen i forskningsmetodikk, der studentene blir prøvd i det pensum de selv har lagt opp innenfor feltet.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk