Dette emnet er nedlagt

MUS4215 – Fagtradisjoner i musikkvitenskapen

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i musikkvitenskapens hovedområder og i hvordan man skal utforme en problemstilling for eget avhandlingsarbeid.

Hva lærer du?

Emnet gir kunnskap om sentrale forskningstradisjoner og -disipliner, og hvordan disse kan brukes når man utarbeider egne forskningsoppgaver, konkretisert til studentens egen prosjektbeskrivelse for masteroppgaven.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterprogrammet i musikkvitenskap.

Undervisning

4 dobbelttimer forelesning i hvert av 3 musikkvitenskapelige delområder, 3 dobbelttimer med skrivetrening og 1 dobbelttime innføring i litteratursøk/biblioteksorientering pluss 12 timer gruppeundervisning i hver av tre grupper som svarer til delområdene. Hver student følger én slik gruppe. 2 av gruppetimene i hver gruppe brukes til innføring i litteratursøk. Prosjektskissen skal innleveres og være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Skriftlig 3-dagers hjemmeeksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av IMVs emner er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk