Beskjeder

Publisert 14. mars 2013 16:22

Her er info om seminargruppene i MUS4217:

Oversikt over gruppene er lagt ut under egen overskrift på semestersiden.

Om noen må bytte gruppe, er det fint om dere ordner dette individuelt. Intervjuer eller skriftlige utkast kan gjerne sendes til meg pr e-post noen dager i forkant. Ang. tema til annen/andre oppgaver enn den som er foreslått. Det kan dere velge selv, så lenge den har en problemstilling som tar utgangspunkt i metodiske spørsmål og som relaterer seg til pensum. Seminarinnlegget tar utgangspunkt i den oppgaven du har valgt og må være godkjent før du kan ta eksamen i emnet. Det gis kun 5 min. til framlegg og ca. 10 min. til diskusjon. Det vil derfor være fint om dere har skriftlige framstillinger som også legges fram.

Publisert 21. feb. 2013 15:40

Nærmere info om semesteroppgaven er nå lagt ut under egen overskrift (til venstre her på semestersiden, nedenfor eksamensinfoen).

Publisert 1. feb. 2013 08:34

Litteratur til Mats Johanssons forelesning 04.02.2013: Schechner, Richard 2006. Performance studies: an introduction. New York, Routledge.