Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Musikkanalyse gir en oversikt over ulike analytiske teorier og metoder som kan anvendes på musikk fra forskjellige genrer og stilarter. Det legges stor vekt på trening i å kunne finne fram til opplevelsesmessige viktige trekk i musikken og til å kunne tenke på tvers av ulike genrer og stilarter. Det legges også stor vekt på å kunne vurdere kunnskapen man får ved ulike analytiske tilnærminger, samt å kunne orientere seg i og ta i bruk nyere analytiske metoder.

Hva lærer du?

Etter at emnet er gjennomført vil studenten:

  • kjenne til hovedretningene i musikkanalytisk teori inne forskjellige genrer og stilarter
  • kunne vurdere ulike trekk i musikken og vite hvordan studere og vurdere disse trekkene
  • kunne se vesentlige musikalske trekk på tvers av musikkulturer, genrer og stilarter
  • kunne formidle analytiske innsikter i skrift og ved hjelp av nyere teknologi

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterprogrammet i musikkvitenskap.

Undervisning

Det vil bli gitt i alt 8 dobbelttimer forelesninger og 6 dobbelttimer seminar/workshop med stor vekt på aktiv deltagelse og framleggelse av analyserelaterte prosjekter, enten som semesteroppgave eller som del av masteroppgave.

Eksamen

En semesteroppgave på 10 sider (à 2300 tegn, mellomrom og figurer ikke medregnet) som leveres til fastsatt frist i slutten av semesteret. Oppgaven skal være en selvstendig redegjørelse for en problemstilling innen analysemetodikk. Pensum og oppgavens tittel skal godkjennes av faglærer på forhånd. Et obligatorisk seminarinnlegg må være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emnet våren 2009

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk