Dette emnet er nedlagt

MUS4270 – Satslære 2B (analyse/arrangering/ komponering for små ensembler 2)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet bygger på nivået fra MUS2251 Satslære 2A, og inneholder ulike former for arbeid med musikk skrevet for få stemmer (kor, strykekvartett, jazzcombo, blåsekvintett, brasskvintett. etc.). Studentenes interessefelt og genretilhørighet vil ha stor innvirkning på undervisningen. Det vil også være muligheter for å jobbe med sequence/loop-baserte programmer.

Hva lærer du?

Studentene tilegner seg kunnskap og ferdigheter i instrumentasjon og arrangering for få stemmer, og emnet omfatter emner som instrumentkunnskap, notasjon og ulike instrumentasjons- og arrangeringsteknikker. Praktiske oppgaver er en sentral del av emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

MUS2251 – Satslære 2A (nedlagt), eller ett av de tidligere emnene MUS1251 og MUS1250., eller tilsvarende. Opptak til masterprogrammet i musikkvitenskap.

Overlappende emner

Emnet overlapper helt med MUS2270, samt med MUS2200, MUS2720 og MUS2740.

Undervisning

Undervisningen består av én dobbelttime gruppeundervisning i uken i 12 uker. Det forutsettes minst 80 prosent fremmøte. To kvalifiseringsoppgaver må være levert inn til gitte frister og godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Hjemmeeksamen på 1 uke bestående av et arrangement på minst 100 takter for et mindre ensemble (opptil ca. 10 stemmer).

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk