Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Fordypningsemnet i musikkpedagogikk og musikkformidling tar for seg sentrale temaer innen musikkpedagogikken hentet fra musikkantropologi, musikkpsykologi og musikkfilosofi som f.eks. musikalsk læring og musikalsk kognisjon, estetiske teorier i musikkpedagogikken, verdier og målformuleringer, musikksosiologiske systemer og musikalske livsverdener, musikk og identitet, den flerkulturelle situasjonen.

Hva lærer du?

• Økt innsikt, kunnskap og fordypning i sentrale musikkpedagogiske problemstillinger
• Forståelse for de utfordringer som følger med det flerkulturelle musikalske landskapet
• Forståelse for teoretiske innfallvinkler som bakgrunn for masterprosjekt og oppgaveskriving.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterprogrammet i musikkvitenskap.

Undervisning

Det vil bli gitt 8 dobbelttimer med forelesninger og 8 timer med obligatorisk fremleggelse av seminarinnlegg. Det er ikke anledning til fravær utover 3 ganger. Med fravær utover dette vil kurset ikke bli godkjent med mindre studenten etter individuell avtale med faglærer leverer inn ekstra oppgaver.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Semesteroppgave (15 sider à 2300 tegn, mellomrom ikke medregnet) skal leveres til fastsatt frist i slutten av semesteret. Tittel og problemstilling bestemmes av studenten i samråd med faglærer.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av IMVs emner er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk