Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i musikkens rolle i mediene (film, radio, TV, nye medier) og musikk som mediert uttrykk. Med andre ord vektlegges betydningen av teknologiske, kommunikative, økonomiske og institusjonelle forhold for utformingen av musikken som estetisk uttrykk. Det legges spesiell vekt på populærmusikkens fremvekst på 1900-tallet, og analyse av sentrale estetiske parametre i populærmusikk som f.eks 'sound'.

Hva lærer du?

Emnet søker å skape større bevissthet om musikkens rolle i vår medierte hverdag, og betydningen av medier for (spesielt) populærmusikk som uttrykksform. Studentene vil få en større forståelse av utviklingen og bruken av musikk i mediene gjennom historien. Studentene lærer grep for å lytte til, analysere og teoretisere omkring musikkens fremtoning og rolle i mediene, blant annet om forholdet mellom musikk og bilde.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter bachelorgrad med fordypning i medievitenskap eller musikkvitenskap.

Undervisning

Emnet strekker seg over et helt semester, undervisningen vil være fordelt på forelesninger og ukentlige seminarer, som i hovedsak er viet gruppeveiledning på semesteroppgaven og analyseoppgavene. Det gis 24 timer forelesninger fordelt over åtte uker, samt 16 timer seminar i løpet av semesteret. To korte (1-2 siders) oppgaver må være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen. Disse oppgavene kan godt være en del av arbeidet med semesteroppgaven.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

En semesteroppgave på ca 15 normalsider (á 2 300 tegn, mellomrom ikke medregnet) leveres til fastsatt frist i slutten av semesteret. Tittel og problemstilling bestemmes av studenten i samråd med faglærer. Gradert karakterskala benyttes.

En veiledning er obligatorisk i forbindelse med oppgaveskrivingen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2008

Kurset gis vekselvis på IMV og IMK. Emnekode IMK: Mevit4530. Studenter kan kun ta ett av disse emnene.

Eksamen

Vår 2008

Undervisningsspråk

Norsk