Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil bli nedlagt etter høsten 2012. Studenter som har emnet i sin utdanningsplan, men som ikke har tatt eksamen i det, bes kontakte instituttet.

Emnet gir anledning til fordypning innen et selvvalgt satslæreområde. Fordypningsområde fastsettes i samråd med faglærer, og kan velges blant alle genrer, stilarter, musikkulturer og besetninger.

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført emnet vil studenten:

• ha spesielt gode kunnskaper og ferdigheter innen et nærmere angitt satslæreområde, f.eks. videregående orkestrasjon, kontrapunkt, vokalsats, harmonikk, bruk av utvidet modalharmonisering, utradisjonelle og/eller store besetninger (orkester el.l) i pop/rockgenren.

• være i stand til å utforme satser på et mer selvstendig grunnlag
• ha gode ferdigheter og kunnskaper i forhold til stilistiske grep
• kunne analysere og vurdere et sammensatt notebilde.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterprogrammet i musikkvitenskap. Emnet forutsetter Satslære 3B (MUS2730) eller tilsvarende kompetanse.

Undervisning

Består av 4 dobbelttimer felles undervisning og 4 obligatoriske individuelle veiledningstimer à 45 minutter. På fellestimene vil utvalgte satser bli analysert i tillegg til at studentenes prosjekter vil bli diskutert og analysert.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Semesteroppgave i form av et selvstendig prosjekt utformet i samråd med veileder. Arbeidsmengden tilsvarer eksempelvis i
rytmisk satslære ca 200 takter for 10-20 stemmer og i klassisk satslære ca 100 takter for 10-20 stemmer. Antall takter justeres i
forhold til satsteknikker, besetning og stil. For eksempel vil det normalt være mer arbeid per takt i polyfon sats enn i homofon sats.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av IMVs emner er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk