Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

En videreføring av emnet "Fritonal sats I" med fokus på ulike teknikker innen vestlig klassisk samtidsmusikk fra hele det 20. århundre. Gjennom analyser og øvelser skal en trenes opp til å kunne gjenkjenne og bruke et repertoar av kompositoriske virkemidler fra denne perioden.

Hva lærer du?

Innsikter og ferdigheter i å bruke melodiske, harmoniske, rytmiske og teksturale elementer fra det 20.århundets musikk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad. Minimum 40 studiepoeng i teori og satslære.

Anbefalte forkunnskaper

MUS2700 – Fritonal sats I (nedlagt) eller MUS4700 – Fritonal sats I (nedlagt)

Undervisning

Forelesning/workshop med gjennomspillinger 2t/uka gjennom hele semesteret. Obligatorisk frammøte ved forelesninger/workshop, en oppgavemappe med 11 mindre oppgaver skal godkjennes av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Hjemmeoppgave over oppgitt emne med en ukes innleveringsfrist i slutten av semesteret. Gradert karakterskala benyttes.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet tilbys dessverre ikke våren 2008.

Eksamen

Emnet tilbys dessverre ikke våren 2008.

Undervisningsspråk

Norsk