Læringskrav - FINF4012

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Kandidatene våre skal ha

 • god oversikt av og overordnet forståelse for hvordan IKT er rettslig regulert for å ivareta personvern, rettssikkerhet og offentlighet.
 • inngående kunnskaper om regler som skal ivareta innbyggernes personvern, i offentlig forvaltning og ellers
 • grunnleggende kunnskaper om lovgivning som har særlig betydning for utvikling av rettslige beslutningssystemer
 • god oversikt over og forståelse av lovgivning som har særlig betydning for bruk av rettslige beslutningssystemer som skal brukes til å treffe enkeltvedtak
 • god forståelse for samspillet mellom rettslig regulering i forvaltningen og annen virkemiddelbruk
 • god forståelse for mulige konflikter mellom hensynet til rettssikkerhet og personvern på den ene side, og hensynet til effektivitet på den annen side

Ferdighetsmål

Kandidatene våre skal kunne

 • inngående vurdere om konkrete systemløsninger er i samsvar med personvernregelverket
 • vurdere hvilken lovgivning det må tas hensyn til for at utvikling av en konkret systemløsning knyttet til enkeltsaksbehandling skal bli i samsvar med gjeldende rett
 • vurdere hvilken lovgivning det må tas hensyn til for at bruk av en konkret systemløsning knyttet til enkeltsaksbehandling skal være i samsvar med gjeldende rett
 • vurdere om konkrete systemløsninger knyttet til enkeltsaksbehandling representerer en rimelig balanse mellom kryssende hensyn

Generell kompetanse

Kandidatene våre skal ha

 • evne til selvstendig tenkning og kritisk refleksjon
 • kritisk-konstruktiv tilnærming til rettslig regulering av digital forvaltning og av behandling av personopplysninger

 

Publisert 25. mai 2020 12:29 - Sist endret 25. mai 2020 13:16