Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Det juridiske fakultet

Besøksadresse: 
Urbygningen, Karl Johans gate 47

Ekspedisjonstid: 
09.30 - 15.45. Sommertid 15. mai-14.sept:

Postadresse: 
Postboks 6706 St. Olavs plass
0130 Oslo

Telefon: 22 85 95 00
Faks: 22 85 96 58
E-post: 
Web: www.jus.uio.no/studier/

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Alf Petter Høgberg   (kontaktinformasjon)   Ansvarlig faglærer
Alf Petter Høgberg   (kontaktinformasjon)   Faglærer, del A, Rettsfilosofi
Inger Johanne Sand   (kontaktinformasjon)   Faglærer, del B, Rett og noen nyere trekk ved samfunnsutviklingen
Marit Halvorsen  (kontaktinformasjon)   Faglærer, del C, Profesjonsetikk
Publisert 28. okt. 2011 09:43 - Sist endret 28. okt. 2011 09:43