Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 1. sep. 2005 13:31

Kontaktinformasjon til sensorer på utsatt prøve ligger nå ute, se under eksamen og vurderingsformer.

Publisert 18. juli 2005 15:50

Sensurklager: Blant annet på grunn av ferieavvikling blant sensorene vil noen av vedtakene i sensurklagesaker bli noe forsinket (anslagsvis en uke). Vedtakene sendes den enkelte klager etter hvert som de foreligger fra sensorene.

Publisert 29. juni 2005 13:19

Som en del studenter har fått merke, har vi hatt problemer med rettingen av en del fak.oppgaver dette semesteret. Det skyldes hovedsakelig èn retter. Fakultetet vil derfor tilby de studentene dette gjelder ny innlevering. Se hvilke oppgaver dette gjelder Innleveringsfrist 15. august.

Publisert 3. juni 2005 16:28

Nok en endring i kontaktinformasjon for sensor til kandidatnummer 1569-1603: nytt tlf.nr til Ellen Johanne Eftestøl-Wilhelmsson er 00-3585-03057165 kl. 13-16 (er i Tyskland)

Publisert 3. juni 2005 12:50

Gjennomgang av kursoppgave i erstatningsrett med Birgitte Hagland, kollokviegruppe 42, 47-50, 13-17 og 53, holdes tirsdag 14. juni kl. 14.15-16 i Aud. 6 DA. Viktig at alle tar med seg sin egen oppgave til gjennomgangen.

Publisert 2. juni 2005 12:29

Endring i kontaktinformasjon for sensor til kandidatnummer 1569-1603: nytt tlf.nr til Ellen Johanne Eftestøl-Wilhelmsson er 00499511339815 kl. 13-16 (er i Tyskland)

Publisert 1. juni 2005 17:46

Oversikt over sensorer med treffetider (rtf-dokument) er nå publisert på nett.

Publisert 1. juni 2005 12:42

Sensur for JUR1000 falt 1. juni kl. 1800. Resultatet finner du i StudentWeb

Hvis du ikke finner eksamensresultatet ditt, og er privatist må du betale privatistgebyret for å få frigitt resultatet. Hvis du mangler giro for innbetaling av privatistgebyr kan du sende en mail til studentinfo@admin.uio.no og oppgi navn, fødselsdato og hvilken eksamen det gjelder. Du får da betalingsinfo pr. mail.

Publisert 25. mai 2005 15:25

Oppgavegjennomgåelse i erstatningsrett med Kristian Trygstad, gruppe 8 og 10, holdes 31. mai kl. 16.15-18 i Aud. 4 DA.

Publisert 13. mai 2005 15:14

Oppgavegjennomgåelse i erstatningsrett ved Erling Hjelmeng holdes torsdag 19 mai kl 1315-15 i Aud 6 DA (gjelder begge kursene til Erling Hjelmeng i erstatningsrett).

Publisert 3. mai 2005 02:00

Pensumlisten i Innføring i juridisk metode er presisert slik at det framgår hvilke sider av Mads Andenæs' bok som er pensum. Kjennskapskravene er for tiden ikke dekket i pensum. Dette vil det bli tatt høyde for ved sensureringen.

Publisert 28. apr. 2005 02:00

Oppgavegjennomgang med Ingunn Ikdahl, kurs i fast eiendoms rettsforhold, som ble avlyst onsdag 27. april settes opp igjen mandag 2. mai kl. 10.15-12 i Aud. 4 DA.

Publisert 27. apr. 2005 02:00

Oppgavegjennomgang med Ingunn Ikdahl i dag kl. 14.15-16 i Aud. 4 DA avlyses grunnet sykdom. Ny tid og sted vil bli lagt ut så snart det er avklart.

Publisert 27. apr. 2005 02:00

Brev til eksamenskandidater (rtf-dokument) sendes ut i posten i morgen og kan leses på nett.

Publisert 25. apr. 2005 02:00

FØRSTE AVDELING FØRSTE SEMESTER

OPPGAVEGJENNOMGANG TIL JOHN ASLANDS KURS I KJØPS- OG AVTALERETT: torsdag 28 april i juridisk eksamenssal DA kl 10.15-12

Publisert 18. apr. 2005 02:00

FØRSTE AVDELING ANDRE SEMESTER OPPGAVEGJENNOMGANG TIL HERMAN BRUSERUDS KURS I FAST EIENDOMS RETTSFORHOLD:

Mandag 25 april kl 8.15-10 i teologisk eksamenssal DA, kollokvier 37, 38, 39, 40, 41 og 42

Mandag 25 april kl 10.15-12 i teologisk eksamenssal DA, kollokvier 1, 2, 3, 4, 5 og 6

Publisert 15. apr. 2005 02:00

FØRSTE AVDELING FØRSTE SEMESTER

OPPGAVEGJENNOMGANG TIL ERLING HJELMENGS KURS I KJØPS- OG AVTALERETT: mandag 18 april kl 8.15-10 i Aud 4 DA

Publisert 14. apr. 2005 02:00

Kurs 3, 4 og 5 i familie- og arverett ved John Asland. Det holdes en felles kursoppgavegjennomgåelse for de tre gruppene: torsdag 21 april kl 12.15-14 i Aud 4 DA

Publisert 13. apr. 2005 02:00

FØRSTE AVDELING FØRSTE SEMESTER

KURS i ERSTATNINGSRETT VED STEIN HEGDAL

Kursgruppe nr 6 ved Stein Hegdal blir avlyst fra og med onsdag den 13 april og videre fremover på grunn av få deltagere. Deltagere i denne gruppen, opprinnelig kollokvie nr 31, 32, 33, 34, 35, og 56, bes følge undervisningen i gruppe 4 som går kl 16.15-18 på samme sted og med samme lærer.

Publisert 13. apr. 2005 02:00

Vi gjør oppmerksom på at det er vedtatt visse endringer i reglene om hjelpemidler til eksamen, se http://www.jus.uio.no/studier/regelverk/master/eksamensforskrift/kap8.html. Vi minner om infomøte fred. 15.04 kl 11.15 i Theologisk eksamenssal (DA) og mand. 18.04 kl 12.15 i Aud. 14 (DB). Velkommen!

Publisert 13. apr. 2005 02:00

Gert Fredrik Malts kurspakke 4 og 5 har gjennomgang av kursoppgave i fast eiendoms rettsforhold den 20/4 kl. 14.15-16 i 365 DN.

Publisert 12. apr. 2005 02:00

Ingunn Ikdahls kurspakke 6 og 8 har gjennomgang av kursoppgave i fast eiendoms rettsforhold den 27/4 kl. 14.15-16 i Aud. 4 DA.

Publisert 12. apr. 2005 02:00

Kurset i fast eiendoms rettsfohold til Herman Bruserud går som normalt idag 12 april. Vel møtt!

Publisert 11. apr. 2005 02:00

OBS! Kursene i fast eiendoms rettsforhold med Herman Bruserud, kurspakke 7 og 1, må desverre avlyses i dag mandag 11/4. Undervisningen tas igjen mandag 18/4. Begge pakkene går til samme tid som de tidligere er satt opp. Lokalet blir for begge Aud. 5 DA. Vi opppfordrer dere til å følge med i beskjedfeltet utover i uken, i tilfelle det må gjøres ytterligere endringer.

Publisert 7. apr. 2005 02:00

OBS! Kurspakke 7, kollokviegruppe 37-43,med Herman Bruserud i fast eiendoms rettsforhold, må desverre flytte lokale p.g.a. plassmangel. Endringene er som følger: 7/4 Aud. 5 DA, 11/4 Aud. 4 DA, 12/4 Aud. 4 DA, 13/4 Aud. 5 DA.