Semesterside for JUR5510 - Høst 2006

Ansvarlig faglærer Jakhelln ønsker å gjøre følgende presiseringer: De tillatte hjelpemidler til eksamen er Hovedavtalen LO-NHO (uten kommentarer, bare den utgave som er mangfoldiggjort ved fakultetet, og som har gult omslag), Verkstedoverenskomsten, Hovedavtalen i staten (den utgave som er utgitt av departementet) og Hovedavtalen i kommunene (uten kommentarer).

19. okt. 2006 15:17

Vi minner om at valgemnene følger hjelpemiddelreglementet for cand.jur.-studiet Det blir avholdt informasjonsmøte om hjelpemidler tirsdag 31. oktober kl 12.00 i aud. 4, Domus Academica.

19. okt. 2006 13:23

Pensumendring - hovedlitteratur: Henning Jakhellns bok Oversikt over arbeidsretten foreligger nå i ny (4.) utgave (2006). Denne boka erstatter 3. utgaven fra 2004.

18. sep. 2006 11:49