Beskjeder

Publisert 12. mars 2007 16:24

Det er dessverre forsinkelse på klagesensur i dette emnet/ Unfortunately there is a delay in appeals for this subject.

Publisert 7. nov. 2006 15:40

Forelesningsmateriale om merverdiavgift er publisert på semestersiden.

Publisert 7. sep. 2006 15:20

Det er lenket opp en ny utgave av Schwenckes fil nr 3

Publisert 4. sep. 2006 17:23

Forelesningsdisposisjon og lysark for undervisning i skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer er publisert på semestersiden. Studentene må selv ta utskrift av materialet.

Publisert 30. aug. 2006 14:38

Ang hovedlitteratur: Det har kommet en ny utgave av Gjems-Onstad: Merverdiavgift - en innføring og denne vil høsten 2006 være et alternativ til 6. utgave fra 2002. Se under Pensum/læringskrav

Publisert 29. aug. 2006 12:59

Forelesningsmateriale til Schwenckes kurs i grunnleggende regnskapsforståelse er publisert på semestersiden.

Publisert 26. juni 2006 19:31

Frederik Zimmers "Formuesskatten i hovedpunkter" er lagt ut som forelesningsmateriale. (.rtf-fil på 43 sider)