Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tilbys fra høsten 2006 av som JUROFF1201 – Introduksjon i forvaltningsrett.

På grunnlag av de konstitusjonelle regler behandler faget alminnelige regler om organisasjon og oppgaver, kompetanse og saksbehandling i offentlig forvaltning. Særlig inngående behandles reglene om forvaltningens beslutninger. Reglene er dels lovfestede (f.eks. forvaltningsloven, offentlighetsloven), dels uskrevne (f.eks. kravet om forsvarlig saksbehandling). Også deler av EØS-retten og av internasjonalt menneskerettsvern trekkes inn.

Hva lærer du?

Faget skal gi forståelse av forvaltningsrettens begreper, perspektiver og struktur. Du skal utvikle evne til å identifisere problemer og til å bruke reglene i praksis. Du skal også få forståelse av rettslige og rettspolitiske spørsmål i skjæringspunktet mellom behovet for rettssikkerhet, demokrati og offentlig styring.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet inngår i studieprogrammet Offentlig administrasjon og ledelse (bachelor), og studenter fra dette programmet har fortrinnsrett på kursundervisningen.

Alle som har opptak til en bachelorgrad ved UiO kan ta dette emnet, andre kan søke om opptak til dette enkeltemnet. De som ikke får tilbud om kursundervisning kan følge forelesningene og avlegge skoleeksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot JUROFF1201 – Introduksjon i forvaltningsrett

Undervisning

Forelesninger inntil 18 timer. Kurs à 10 timer, studenter fra Offentlig administrasjon og ledelse (bachelor) har fortrinnsrett på kursundervisningen.

Eksamen

5-timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakter.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på mastestudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Siste gang våren 2006

Eksamen

Hver høst

Siste gang våren 2006. Se kort om emnet.

Undervisningsspråk

Norsk