Semesterside for JUROFF1201 - Høst 2004

Sensur foreligger i Studweb. Du kan også få oppgitt karakteren ved henvendelse til Informasjonssenteret. Begrunnelse av sensurvedtak gies muntlig. Informasjon om treffetid for sensorer og klageadgang finner du her

17. des. 2004 01:00

Per Helseths forelesning som skulle vært holdt tirsdag 24. august tas igjen tirsdag 9. november, kl. 16.15-19, auditorium 13 DM-

25. aug. 2004 02:00