Læringskrav - JUROFF1201

Fagbeskrivelse

Faget beskriver hovedprinsippene i den alminnelige forvaltningsrett. På grunnlag av en kortfattet innføring i juridisk metode, skal faget gi forståelse av forvaltningsrettens begreper, perspektiver og rettsstruktur, samt utvikle evnen til å identifisere problemer og til å bruke reglene i praksis.

Læringskrav

Det kreves god forståelse av følgende emner:

 • Hovedtrekkene i reglene om saksbehandling og offentlighet
 • Hovedtrekkene i reglene om klage
 • Hovedtrekkene om det rettslige grunnlaget (hjemmelen) for forvaltningens beslutninger
 • Hovedtrekkene om grensene for forvaltningens skjønnsfrihet
 • Hovedtrekkene om domstolenes kontroll med forvaltningen
 • Hovedtrekkene i reglene om ugyldighet

Det kreves kjennskap til følgende emner:

 • Hovedtrekkene i reglene og delegasjon og intern styring i forvaltningen
 • Hovedtrekkene i reglene om omgjøring
 • Hovedtrekkene om myndigheten til å stille vilkår til forvaltningsvedtak
 • Sentrale forbindelseslinjer mellom forvaltningsrett og statsforfatningsrett
 • Hovedtrekkene i forvaltningens oppbygning
 • Hovedtrekkene i reglene om erstatning for forvaltningens virksomhet

Se litteraturliste i Leganto

Publisert 25. mai 2020 14:57 - Sist endret 25. mai 2020 14:57