Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

22. mai

Eksamensordning

Skriftlig eksamen hjemme.

Tid: 5. juni kl. 08:45 (4 timer 45 minutter).

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 26. juni

Obligatorisk skriveøvelse

Merknad: Oppgaveteksten legges ut i canvas

Obligatorisk skriveøvelse

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. des. 2020 14:34