Rettskilder til fots / Introduksjonsundervisning - Undervisningsmateriale (JUS1111)

Undervisningsmateriale som publiseres for et emne, kan bli endret underveis i undervisningen og fjernet ved avsluttet undervisning.

FORELESNINGER:

Introduksjonsforelesning Rettskilder til fots  (lenken fjernes senere i semesteret 1. mars)

Avslutningsforelesning Rettskilder til fots  (lenken fjernes senere i semesteret 1. mars )

UNDERVISNINGSMATERIALE: 

Oppgaven i rettskilder til fots

Forarbeider (utdrag til bruk i undervisningen på onsdag)

Faglærerutvalg i Lovdata (dommer til bruk i undervisningen på torsdag)

Knoph (utdrag til bruk etter endt undervisning)

 

 

 

 

Publisert 13. jan. 2020 10:02 - Sist endret 3. mars 2020 13:42