Treffetider for sensorer JUS2211 Høst 2013

Studentene kan normalt be om begrunnelse i en uke etter at sensuren har falt. NB! Se merknader om treffetid da enkelte sensorer har satt opp spesielle tider. Det anmodes om at studentene leser sensorveiledningen før man ringer for å få orientering.

Klagefristen er 4. februar 2014. Se retningslinjer for klage.

Kandidatnr.

Sensor

Telefonnr.

Merknader vedr. treffetid

2250-2282

Ole Herman Fisknes

ohfi@online.no

Uke 3. Send henvendelse på epost, så svarer sensor.

2283-2314

Bjørn Berg

91134418

Onsdag 15/1 kl. 12.30-16.00 og mandag 20/1 kl. 12.30-16.00

2315-2348

Helge Lindrup

41433537

Onsdag 15/1 kl. 18-20, torsdag 16/1 kl. 12-15 og 18-20, og fredag 17/1 kl. 9-12

2349-2381

Christoffer Eriksen

99327684

Mandag 20/1 kl. 10-12 og kl. 13.30-14.30

2382-2414

Alla Pozdnakova

22859643

Fredag 17/1 kl. 10-12, mandag 20/1 kl. 9.30-11.30 og resten av uke 4 kl. 13-15

2415-2446

Henrik Bjørneby

90640229 / henrik.bjornebye@jus.uio.no

Legg igjen beskjed eller send epost med tlfnr så ringer sensor tilbake innen utløpet av uken.

Publisert 14. jan. 2014 08:26 - Sist endret 17. jan. 2014 15:43