Undervisningsmateriale i velferdsrett - JUS2211

Undervisningsmateriale som publiseres for et emne, kan bli endret underveis i undervisningen og fjernet ved avsluttet undervisning.

Forelesningsdisposisjon

Kirsten Sandbergs forelesninger:
1. gang - Rettskilder, rettighetstenkning
2. gang - Retten til økonomisk sosialhjelp
3. gang - Barneomsorg og familie, økonomiske ytelser
4. gang - Barnevernloven
5. gang - Psykisk helsevern
Podcast, se fronterrom: JUS2211 - Fellesrom 2013-høst

Morten Kjellands forelesninger

Lysbilder - Sykepenger
 

Kursopplegg

Kursoppgaver

Dommer:

RT 2010 s. 612

RT 2006 s. 262

RT 2007 s. 561

RT 2005 s. 548

EMDs dom av 7 august 1996 - Johansen mot Norge

 

 

 

Publisert 4. okt. 2013 13:30 - Sist endret 6. nov. 2013 09:31