Undervisningsmateriale i JUS4111 - fakultetsoppgaver

Det informeres om at undervisningsmateriale for enkelte emner, kan bli endret underveis i undervisningen og fjernet ved avsluttet undervisning. I enkelte emner er undervisningsmaterialet utarbeidet på en slik måte at det er forventet medbrakt til undervisningen.

Gjennomgang av fakultetsoppgaven i etikk

Gjennomgang av fakultetsoppgaven i metode

Publisert 12. okt. 2016 10:02 - Sist endret 14. nov. 2016 15:41