NAV Seksjon Informasjonsforvaltning

NAV Seksjon Informasjonsforvaltning samarbeider høsten 2019 med studentene i Logivningslære om en JOU om hendelsesorientert forvaltning. 

Hendelsesorientering betyr at forvaltningen automatisk skal reagere på det som skjer. Med dette menes at forvaltningen plukker opp innbyggernes livshendelser, sammenstiller et datagrunnlag og gjennomfører en automatisert saksbehandling.

En hendelsesorientert tilnærming innebærer at vi må tenke på en ny måte når vi utvikler tjenester for brukerne våre. Et menneske har mange hendelser i livet sitt. Mange av disse livshendelsene blir allerede registrert digitalt i NAV. Dette er eksempelvis informasjon om at: Et barn blir født. En person får sin første jobb. En person blir arbeidsledig, får ny jobb, får lønn, blir syk, blir frisk, får barn, gifter seg, blir pensjonert. En person dør.

Hvordan skal og kan forvaltningen bruke denne informasjonen? Hvilken rettslig regulering er nødvendig og en forutsetning for en hendelsesorientert forvaltning i et digitalt samfunn? Dette er spørsmål som vi ønsker å arbeide sammen med studentene i Lovgivningslære om. Samarbeidet vil gi NAV input fra studentene på et område som er viktig for NAV samtidig som studentene får muligheten til å utarbeide konkrete lovforslag på et område som kan bli førende for hvordan vi i Norge tenker digital forvaltning i tiden framover.

Om oppdragsgiver

Jon Christian F. Nordrum med sjefinformasjonsarkitekt Daniel Engerhagen og systemjurist Toril Edvardsen

Norge har i mange år på rad blitt kåret til ett av verdens beste land å bo i. En av hovedgrunnene til det er de gode velferdsordningene våre. Hvert år utbetales 1/3 av statsbudsjettet gjennom NAVs systemer i form av ulike velferdsytelser. NAVs registre og systemer inneholder store menger data som NAV forvalter på vegne av samfunnet og den enkelte borger.

Seksjon informasjonsforvaltning i Ytelsesavdelingen er NAVs sentrale kompetansemiljø for informasjonsforvaltning. Vi har et sterkt engasjement for informasjonsforvaltning og et stort hjerte for mennesker.

Seksjon informasjonsforvaltning har et overordnet ansvar for å ivareta etatens informasjonsforvaltning på tvers av alle fagområder i etaten. Vi forvalter og har faglig eierskap til komponenter/registre/baser for fellesinformasjon som benyttes i de fleste av etatens prosesser samt til statistikk og analyseformål. Seksjonen deltar i en rekke fellesoffentlige tiltak knyttet til digitalisering og har et tett samarbeid med de ulike fagmiljøene, herunder også statistikk- og IT-miljøet i NAV. Informasjonsdrevet tjenesteutvikling er et sentralt satsingsområde som berører alle NAVs ansvarsområder.

Oppdraget for NAV Seksjon Informasjonsforvaltning høsten 2019 

 

 

Publisert 22. mai 2019 16:59 - Sist endret 24. mai 2019 08:34