Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

6. april

Eksamensordning

Skriftlig eksamen hjemme.

Tid: 20. april kl. 08:45 (4 timer 45 minutter).

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 11. mai

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. sep. 2022 16:04