Semesterside for JUS5860 - Vår 2014

Kand 5001-5023 Kåre Lilleholt tlf 22859604, kand 5024-5048 Knut Oscdar Frogh Ro tlf 23003440 innen 1 uke.

20. mai 2014 09:48

For våren 2014 er det tillatt å medbringe utskrift av EUs Insolvensforordning nr. 1346/2000 til eksamen 28. april 2014.

 

25. apr. 2014 11:31

blir tirsdag 8.april kl 8.15 i AUD14

1. apr. 2014 09:37