Dette emnet er nedlagt

Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
18.08.2003Mats Carlsson  rom 209  Introduksjon, EM spektrum, Bohr atom  Kapittel 5 
19.08.2003Mats Carlsson  rom 209  Doppler forskyving, Compton effekt, diverse fra kap.5  Kapittel 5 
21.08.2003Mats Carlsson  rom 209  Regneøvelser, kapittel 5  Alle oppgaver untatt 5.5 (forelest) og 5.18 
25.08.2003Mats Carlsson  rom 209  Spektralklasser, Maxwell fordeling, Boltzmanns ligning, Sahas ligning, HR-diagram, intensitet, fluks, energitetthet  Kapittel 8, kapittel 9 255-259 
26.08.2003Mats Carlsson  rom 209  strålingstrykk, LTE, absorpsjon, opasitet, optisk dybde  Kapittel 9, 260-276 
28.08.2003Mats Carlsson  rom 209  Regneøvelser, kapittel 8  Alle oppgaver. Oppgave 8.9-8.10 vil bli gjennomgått 
01.09.2003Knut Jørgen Røed Ødegaard  rom 209  Stjerners indre struktur. Stjernestrukturligningene, energiproduksjon, kjernereaksjoner, trykkligning  Kapittel 10, 315-373. Foreleses i litt annen rekkefølge enn den som boken følger. 
02.09.2003Knut Jørgen Røed Ødegaard   rom 209  Stjerners indre. Fortsetter på kjernereaksjoner og trykk.  Kapittel 10, 315-373 
04.09.2003Knut Jørgen Røed Ødegaard   rom 209  Regneøvelser  Oppgaver 10.1, 10.4, 10.11 
08.09.2003Knut Jørgen Røed Ødegaard   rom 209  Kjernereaksjoner og trykk  Kapittel 10, 331-350 
09.09.2003Knut Jørgen Røed Ødegaard   rom 209  Konveksjon  Kapittel 10, 350-364 
11.09.2003Knut Jørgen Røed Ødegaard   rom 209  Regneøvelser  Oppgaver 10.11, 10.12, 10.13, 10.15 
15.09.2003Mats Carlsson  rom 209  Optisk dybde, opasitet, kildefunksjon, transportligning  Kapittel 9, 266-276 
16.09.2003Mats Carlsson  rom 209  Transportligningen  Kapittel 9, 276-285 
18.09.2003Mats Carlsson  rom 209  Regneøvelser  Kapittel 9 
22.09.2003Mats Carlsson  rom 209  Momenter av transportligningen, Eddingtonapproksimasjon, Rosselands midlere absorpsjonskoeffisient, Linjeforbredning  Kapittel 9, 286-290, 293-298 
23.09.2003Mats Carlsson  rom 209  Dopplerforbredning  Kapittel 9, 293-298 
29.09.2003Oddbjørn Engvold  rom 209  Teleskoper  Kapittel 6 
30.09.2003Oddbjørn Engvold  rom 209  Teleskoper  Kapittel 6 
02.10.2003Elin Marthinussen  rom 209  Regneøvelser  Kapittel 6 
06.10.2003Mats Carlsson  rom 209  Solens atmosfære, en oversikt  Kapittel 11.2, 394-416 
07.10.2003Mats Carlsson  rom 209  Solens atmosfære, korona, solvind, magnetfelt  Kapittel 11.2, 394-416 
09.10.2003Mats Carlsson  rom 209  Regneøvelser, muntlig gjennomgang av oblig  Oppgave 11.3, 11.4, 11.5, 11.11, 11.12 
13.10.2003Mats Carlsson  rom 209  Spektrallinjedannelse, Solens indre  Oblig oppgave 4, Kapittel 11.1 
14.10.2003Mats Carlsson  rom 209  Solens aktivitetssyklus  Kapittel 11.3 
16.10.2003Mats Carlsson  rom 209  Regneøvelser  Oppgaver kapittel 11, utdelt oppgave  
20.10.2003Knut Jørgen Røed Ødegaard  rom 209  Stjernedannelse. De tre tidsskalaene, interstellar materie og ekstinksjon, utvikling frem til protostjerner  Kapittel 12, 437-458 
21.10.2003Knut Jørgen Røed Ødegaard  rom 209  Stjernedannelse. Utvikling av protostjerner frem til hovedserien. HII-områder, Herbig Haro-objekter  Kapittel 12, 458-476 
23.10.2003Knut Jørgen Røed Ødegaard  rom 209  Regneøvelser  Oppgaver 12.1, 12.2, 12.7, 12.13. Event. 12.9 
27.10.2003Knut Jørgen Røed Ødegaard  rom 209  Hovedserien og utvikling på den. Massegrenser, konveksjon. Senere faser.  Kapittel 10, 371-373, kapittel 13, 483-509 
28.10.2003knut Jørgen Røed Ødegaard  rom 209  Senere faser  Kapittel 13, 494-528 
30.10.2003Knut Jørgen Røed Ødegaard  rom 209  Regneøvelser  Oppgaver 13.2, 13.3, 13.4, 13.15, 12.14 
03.11.2003Knut Jørgen Røed Ødegaard  rom 209  Stjernehoper, stjerners pulsasjon  Kap. 13, 529-534, kap. 14, 541- 
04.11.2003Knut Jørgen Røed Ødegaard  rom 209  Stjernepulsasjoner  Kap. 14 
01.01.2003Knut Jørgen Røed Ødegaard  rom 209  Regneøvelser  Oppgaver 13.3, 13.8, 13.12, 13.13, 13.14, 13.18, samt egen utdelt resonneringsoppgave 
10.11.2003Knut Jørgen Røed Ødegaard  rom 209  Stjernerester  Kap. 15 
11.11.2003Knut Jørgen Røed Ødegaard  rom 209  Stjernerester  Kap. 15 
13.11.2003Knut Jørgen Røed Ødegaard  rom 209  Regneøvelser  Oppgaver 14.1, 14.3, 14.6, 14.7, 14.11, 14.12. Obligatorisk oppgave blir delt ut med leveringsfrist 25.11 2003 kl. 15.15. 
17.11.2003Knut Jørgen Røed Ødegaard  rom 209  Tette dobbeltstjernesystemer  Kap. 17 
18.11.2003Knut Jørgen Røed Ødegaard  rom 209  Tette dobbelstjernesystemer  Kap. 17 
20.11.2003Knut Jørgen Røed Ødegaard  rom 209  Regneøvelser  Oppgaver 15.1, 15.2, 15.12, 15.15, 15.23 
24.11.2003Knut Jørgen Røed Ødegaard  rom 209  Tette dobbeltstjernesystemer  Kap. 17 
25.11.2003Knut Jørgen Røed Ødegaard  rom 209  Oppsummering og repetisjon   
27.11.2003Knut Jørgen Røed Ødegaard  rom 209  Regneøvelser og oppsummering  Oppgaver 17.1, 17.7, 17.10, 17.11, 17.33. Oppgavene må være regnet på forhånd. Obligatorisk oppgave nummer 2 blir gjennomgått. Oppsummering av kurset.  
Publisert 16. juni 2003 20:10 - Sist endret 15. sep. 2004 11:50