Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset gir en innføring i dannelse og transport av stråling i sol og stjerner, stjerners indre og deres utvikling. Diagnostikk av fysiske forhold i stjerner fra observasjoner og observasjonsteknikk.

Hva lærer du?

Du lærer om strålingsprosesser og stjerner.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

4 semesters studier innenfor Fysikk, astronomi og meteorologi (bachelor) (videreført) programmet, studieretning for astronomi. Dessuten bør FYS2160 – Termodynamikk og statistisk fysikk studeres parallelt.

Undervisning

3 timer forelesninger og 2 timer regneøvelser/seminarer per uke.

Eksamen

Avsluttende 4 timers skriftlig eksamen teller ca. 70% av sluttkarakteren. En underveisvurdering (skole- eller hjemmeeksamen) teller ca. 30% av sluttkarakteren. Endelig karakter fastsettes etter en helhetsvurdering av de to deleksamenene. Bokstavkarakterer (A-F). I tillegg kan det forlanges at et antall obligatoriske innleveringsoppgaver skal være godkjent.

Dersom emnet undervises på engelsk vil skriftlige eksamensoppgaver gis på engelsk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Evaluering høsten 2009.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)