Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Gass i solatmosfæren, heliosfæren og det interstellare rommet; supernovaer og ionisasjonsfronter, bølger og ustabiliteter. Dette emnet har byttet semester fra vår til høst. Endringen trådte i kraft høsten 2006.

Hva lærer du?

Du lærer å beskrive prosesser i nøytral og ionisert gass.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad fra Fysikk, astronomi og meteorologi (bachelor) programmet eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på emnene i bachelorprogrammet Fysikk, astronomi og meteorologi (bachelor) , eller tilsvarende kunnskaper.

Overlappende emner

10 studiepoeng mot AST3130

Undervisning

3 timer forelesninger og 2 timer regneøvelser/seminarer per uke.

Eksamen

Avsluttende 4 timers skriftlig eksamen teller ca. 70% av sluttkarakteren. En underveisvurdering (skole- eller hjemmeeksamen) teller ca. 30% av sluttkarakteren. Endelig karakter fastsettes etter en helhetsvurdering av de to deleksamenene. Bokstavkarakterer (A-F). I tillegg kan det forlanges at et antall obligatoriske innleveringsoppgaver skal være godkjent.

Dersom emnet undervises på engelsk vil skriftlige eksamensoppgaver gis på engelsk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Undervises siste gang høsten 2011

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk