Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Høsten 2007 var siste sjanse til å melde seg opp i AST5120. Emnet er nå nedlagt.

Emner innen observasjonell astronomi av spesiell interesse for master- og ph.d.-studenter.

Hva lærer du?

Emnet vil gi deg bakgrunn for master- og ph.d.-oppgaver i observasjonell astronomi.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad fra Fysikk, astronomi og meteorologi (bachelor) (videreført) programmet eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorgrad fra Fysikk, astronomi og meteorologi (bachelor) (videreført) programmet.

Overlappende emner

10 studiepoeng mot AST307

Undervisning

Kurset vil strekke seg over et helt semester. Det er to timer forelesninger/kollokvier i uken.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen. Obligatoriske innleveringsoppgaver kan gis. Andre vurderingsformer kan også tas i bruk. Bestått/ikke bestått.

Annet

Emnet går hvis minst 3 studenter melder seg.


Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Som student ved UiO vil du derfor involveres i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Vi gjennomfører både fortløpende evaluering av emner og programmer, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende og detaljert evaluering av et bestemt emne eller program. Dette emnet evalueres høsten 2005. Mer informasjon kommer på emnets semesterside. Studentevalueringer er en del av kvalitetssikringen av utdanningsvirksomheten ved UiO

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)