Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Sentrale emner innen plasma-astrofysikk og kosmisk fysikk.

Hva lærer du?

Emnet vil gi deg teoretisk bakgrunn for master- og ph.d.-oppgaver i plasma-astrofysikk.

Opptak og adgangsregulering

For å delta på dette emnet må du ha opptak til et ph.d.-program ved et norsk universitet eller høgskole.

Hvis du ikke har opptak til Ph.d.-program ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO, må du søke om hospitantstatus . Kontakt instituttet for nærmere informasjon.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad fra Fysikk, astronomi og meteorologi (bachelor) (videreført) programmet eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorgrad fra Fysikk, astronomi og meteorologi (bachelor) (videreført) programmet, spesielt AST4130 – Gassdynamikk (nedlagt). FYS4620 – Grunnleggende plasmafysikk kan også være av interesse.

Overlappende emner

10 studiepoeng mot AST309. 10 studiepoeng mot AST5130.

Undervisning

Emnet vil strekke seg over et helt semester. Det er to timer forelesninger/kollokvier i uken.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen. Obligatoriske innleveringsoppgaver kan gis. Andre vurderingsformer kan også tas i bruk. Bestått/ikke bestått.

Annet

Emnet går hvis minst 3 studenter melder seg.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Engelsk