Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir studentene basiskunnskap om plasma, bølger i plasma og inneholder stabilitetsanalyse av likevektløsninger til ligningene. Eksempler tas fra fenomener i jordas ionosfære og magnetosfære.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • forstår du og du kan bruke den grunnleggende matematiske formalismen som trengs for å beskrive dynamikken i kontinuerlige medier
  • behersker du matematiske modeller for plasma og du kan skille mellom dynamiske plasmaer og nøytrale væskemedier
  • behersker du å formulere og endre de grunnleggende dynamiske væskeligninger og ta hensyn til dynamikken i plasmamedier på forskjellige nivåer: fra MHD- til kinetiske skalaer
  • kan du beskrive utbredelsen av bølger i plasma, og utlede dispersjonsforholdet for disse bølgene
  • kjenner du til de grunnleggende plasmaustabiliteter og turbulens
  • kan du lage en forenklet modell for jordens magnetosfære, og klarer å frembringe analytiske uttrykk for noen karakteristiske mengder.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

 

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot include:ref: null

Undervisning

Emnet går over et helt semester og omfatter 3-4 timer m/ undervisning (forelesninger og kollokvier) per uke.

En obligatorisk innleveringsoppgave må leveres og godkjennes.

Det blir totalt 60 timer med forelesninger.

Dersom få studenter melder seg til emnet kan det bli et selvstudie, der ordinære forelesninger utgår.

Reglement for obligatoriske innleveringer kan finnes her.

Eksamen

I vurderingen inngår en muntlig prøve i første halvdel av semester, en innleveringsoppgave og avsluttende muntlig eksamen. Innleveringsoppgaven må være bestått for å kunne gå opp til avsluttende eksamen. De tre komponentene teller omtrent henholdsvis 20, 15 og 65% på sluttkarakteren.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Engelsk