FYS4620 – Grunnleggende plasmafysikk

Kort om emnet

Emnet gir studentene basiskunnskap om plasma, bølger i plasma og inneholder stabilitetsanalyse av likevektløsninger til ligningene. Eksempler tas fra fenomener i jordas ionosfære og magnetosfære.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • forstår du og du kan bruke den grunnleggende matematiske formalismen som trengs for å beskrive dynamikken i kontinuerlige medier.
  • behersker du matematiske modeller for plasma og du kan skille mellom dynamiske plasmaer og nøytrale væskemedier.
  • behersker du å formulere og endre de grunnleggende dynamiske væskeligninger og ta hensyn til dynamikken i plasmamedier på forskjellige nivåer: fra MHD- til kinetiske skalaer.
  • kan du beskrive utbredelsen av bølger i plasma, og utlede dispersjonsforholdet for disse bølgene.
  • kjenner du til de grunnleggende plasmaustabiliteter og turbulens.
  • kan du lage en forenklet modell for jordens magnetosfære, og klarer å frembringe analytiske uttrykk for noen karakteristiske mengder.

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over et helt semester, med 3-4 timer undervisning (forelesninger og kollokvier) per uke, totalt 60 timer forelesninger.

I første del av emnet vil en del av pensum bli gjennomført som et selvstudium, med kollokvium / gruppediskusjon annenhver uke. 

Eksamen

  • Tre innleveringsoppgaver som til sammen teller 45 % av avsluttende karakter.

  • Avsluttende muntlig eksamen som teller 55 % av avsluttende karakter.

Innleveringsoppgaver må være bestått før avsluttende muntlig eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS9620 – Grunnleggende plasmafysikk

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt på avsluttende muntlig eksamen.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på norsk. Hvis emnet undervises på engelsk vil oppgaven kun gis på engelsk. Du kan svare på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. aug. 2022 07:18:34

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke forvente ordinær undervisning.

Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Engelsk