FYS4620 – Grunnleggende plasmafysikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Emnet gir studentene basiskunnskap om plasma, bølger i plasma og inneholder stabilitetsanalyse av likevektløsninger til ligningene. Eksempler tas fra fenomener i jordas ionosfære og magnetosfære.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • forstår du og du kan bruke den grunnleggende matematiske formalismen som trengs for å beskrive dynamikken i kontinuerlige medier
  • behersker du matematiske modeller for plasma og du kan skille mellom dynamiske plasmaer og nøytrale væskemedier
  • behersker du å formulere og endre de grunnleggende dynamiske væskeligninger og ta hensyn til dynamikken i plasmamedier på forskjellige nivåer: fra MHD- til kinetiske skalaer
  • kan du beskrive utbredelsen av bølger i plasma, og utlede dispersjonsforholdet for disse bølgene
  • kjenner du til de grunnleggende plasmaustabiliteter og turbulens
  • kan du lage en forenklet modell for jordens magnetosfære, og klarer å frembringe analytiske uttrykk for noen karakteristiske mengder.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over et helt semester og omfatter 3-4 timer m/ undervisning (forelesninger og kollokvier) per uke.

En obligatorisk innleveringsoppgave må leveres og godkjennes.

Det blir totalt 60 timer med forelesninger.

Dersom få studenter melder seg til emnet kan det bli et selvstudie, der ordinære forelesninger utgår.

Reglement for obligatoriske innleveringer kan finnes her.

Eksamen

I vurderingen inngår en muntlig prøve i første halvdel av semester, en innleveringsoppgave og avsluttende muntlig eksamen. Innleveringsoppgaven må være bestått for å kunne gå opp til avsluttende eksamen. De tre komponentene teller henholdsvis 20, 15 og 65% på sluttkarakteren.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS9620 – An Introduction to Plasma Physics

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på norsk. Hvis emnet undervises på engelsk vil oppgaven kun gis på engelsk. Du kan svare på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. juni 2020 09:12:23

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Engelsk