Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

26. mai

Eksamensordning

Avsluttende skriftlig eksamen.

Tid: 9. juni kl. 09:00 (4 timer).

Sted: Silurveien 2 Sal 3C

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Regneøvelser, laboratorierapporter og presentasjoner som må være godkjente før avsluttende eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. mai 2022 04:33