Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir grundig kunnskap og forståelse om hvordan livets molekyler - nukleinsyrer, proteiner, karbohydrater, og lipider - samt deres byggestener, er bygget opp, deres syntese, nedbrytning og funksjon, samt den biokjemiske energiomsetning i menneskekroppen. Det gir også kunnskap og forståelse i oppbygning og funksjon av biologiske membraner. Emnet legger særskilt vekt på de deler av biokjemien som har farmasøytisk relevans, med dertil farmasøytisk relevant eksempelbruk, og danner grunnlag for videre forståelse av legemidlers og andre farmakologisk aktive forbindelsers kjemi, virkemåte og omsetning i kroppen.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • har du grundig kunnskap og forståelse om struktur, oppbygning, egenskaper og funksjon av karbohydrater, polysakkarider, aminosyrer, proteiner, nukleotider, DNA, RNA, lipider og biologiske membraner.
 • har du grundig kunnskap og forståelse om hvordan de biologiske molekylene karbohydrater, polysakkarider, aminosyrer, proteiner, nukleotider, DNA, RNA, lipider dannes og brytes ned i kroppen.
 • har du grundig kunnskap og forståelse om enzymer, inkludert deres virkemåte, regulering og kinetikk, og kan beregne kinetiske parametere for et definert enzymsystem samt formidle dette i en vitenskapelig laboratorierapport
 • har du kunnskap om hvordan kjemisk energi omsettes i biologiske prosesser.
 • behersker du utvalgte farmasirelevante biokjemiske arbeidsmetoder, kan utføre enkle bioinformatiske analyser, samt kan vurdere og formidle resultater fra laboratorieøvelser i en vitenskapelig rapport.
 • kan du kommunisere innhold i faglitteratur relatert til farmasøytisk biokjemi, til medstudenter og faglige veiledere.

Opptak og adgangsregulering

Opptak til det 5-årig masterstudiet i farmasi.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig.

Undervisning

Forelesninger og studentaktiviserende undervisning som "flipped classrom" eller lignende, laboratorieøvelser, regneoppgaver, forberedte kollokvier og seminar m/miniforedrag av studentene for trening i å forstå og kommunisere fag.

 • 30 timer forelesninger 
 • 15 timer "flipped classrom" eller lignende15 timer
 • 10 timer regneoppgaver (2 øvelser med innlevering av regnerapporter) - obligatorisk
 • 20 timer laboratorieøvelser (3 øvelser med innlevering av laboratorierapporter) - obligatorisk
 • 22 timer kollokvier - obligatorisk forberedelse av minst 50% av kollokvieoppgavene over semesteret

Obligatorisk deltakelse i undervisningen må være gjennomført og obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Gjennomført og godkjent obligatorisk undervisning og godkjente obligatoriske oppgaver er gyldige i 3 år.

Eksamen

Skriftlig digital eksamen 4 timer.

For  adgang til eksamen må du ha godkjent:

 • 2 regnerapporter, samt obligatorisk deltakelse på regneøvelsene
 • 3 laboratorierapporter, samt obligatorisk deltakelse på laboratorieøvelsene
 • fått godkjent av minst 50 % av kollokvieoppgavene har vært forberedt og at du har deltatt aktivt

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk og dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2018

Eksamen

Vår 2018

Undervisningsspråk

Norsk