Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

28. mai

Eksamensordning

Avsluttende skriftlig eksamen.

Tid: 11. juni kl. 14:30 (4 timer).

Sted: Sal 3C Silurveien 2

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Obligatoriske laboratorieøvelser og laboratorieoppgaver som må være godkjent før avsluttende eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2021 18:31