Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

2. oktober

Eksamensordning

Godkjente obligatoriske øvelser og avsluttende eksamen (eksamensform blir kunngjort i startet av semesteret).

Obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen

Tid: 16. oktober kl. 09:00 (4 timer).

Sted: Sal 3B Silurveien 2

Avsluttende muntlig eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. jul. 2020 09:24