FRM9720 – Legemiddeltoksikologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

Emnet består av 3 hovedelementer:

  • Generell toksikologi (inkludert toksikologiske mekanismer)
  • Vurdering av legemidlers og viktige kjemikaliers toksikologi (generell toksisitet, organ toksikologi, gentoksisitet, karsinogenitet og toksikologisk testing av legemidler)
  • Klinisk toksikologi av legemidler og viktige kjemikalier (toksisk dose, diagnose og behandling, med spesielt fokus på antidoter)

Hva lærer du?

Kunnskapsmål: Kjenne til toksikologiske begreper og cellulære og biokjemiske virkningsmekanismer for toksisk effekt av legemidler. Kunne de prinsipper som ligger til grunn for toksikologisk vurdering av legemidler og viktige kjemikalier. Kjenne godt til de mest akuttoksiske legemidler og kjemikalier, forgiftningssymptomer og litt om behandling og anbefalte antidoter.

Ferdighetsmål: Kunne finne fram og forstå toksikologisk dokumentasjon Kunne utrede hvordan legemidler utløser toksiske reaksjoner og bruke det i risikovurdering.

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen ved å ta kontakt med studieadministrasjonen ved Farmasøytisk institutt, studieinfo@farmasi.uio.no.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Obligatoriske forkunnskaper

For å delta på dette emnet må du ha opptak til et Ph.d.-program ved et norsk universitet eller høgskole.

Hvis du ikke har opptak til Ph.d.-program ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO, må du søke hospitantstatus.

Emnet er primært tilgjengelig for studenter som har opptak til Ph.d.-programmet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO. Ved ledig kapasitet kan andre søke opptak og tildeles plass dersom faglig bakgrunn er tilstrekkelig.

Kontakt instituttet for nærmere informasjon.

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Du må ha plass på undervisningen for å ta eksamen.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger, seminarer og gruppearbeid med noe problembasert undervisning. Studentene må presentere artikler i plenum etterfulgt av obligatorisk diskusjon.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Ved få antall påmeldte kan emnet bli avlyst.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen/muntlig eksamen avhengig av antall studenter som tar emnet.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emner:

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. jan. 2022 03:31:44

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Høst

Undervisning tilbys siste gang høst 2020

Eksamen
Høst

Eksamen tilbys siste gang høst 2022

Undervisningsspråk
Norsk