Dette emnet er nedlagt

FRM5920V – Klinisk kjemi i relasjon til legemiddelbruk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

For farmasøyter som arbeider med legemiddelrelaterte problemstillinger og ønsker en oppdatering og fordypning i klinisk kjemi.

Emnet skal gjøre deg i stand til å tolke og forstå klinisk relevans av kliniske kjemiske data i forhold til legemiddelbehandling av utvalgte sykdomsgrupper, samt kunne bruke disse data i terapidiskusjoner i tverrfaglige team.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Hva lærer du?

Emnet har hovedfokus på klinisk kjemiske analyser som er relevante å vurdere i forhold til legemiddelbehandling. Følgende områder inngår i emnet:

  • Nyre- og leverfunksjonsprøver
  • Hematologi
  • Redusert nyrefunksjon og doseringsregimer ved nedsatt nyrefunksjon
  • Anemier – årsak eller konsekvens
  • Selektering av pasienter som bør monitoreres med klinisk kjemiske parametre
  • Informasjon i preparatomtaler om monitorering av pasienter
  • Forholdsregler ved praktisk bruk av laboratoriedata

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Cand.pharm/master i farmasi eller reseptar/bachelor i farmasi og minst 2 års relevant yrkeserfaring.

Overlappende emner

6 studiepoeng overlapp mot FRM5921V – Klinisk biokjemi i relasjon til legemiddelbruk

Eksamen

For å avlegge eksamen i emnet må du søke opptak ved UiO. Det gjøres ved påmelding. For å kunne avlegge eksamen må du oppfylle kravet til generell studiekompetanse (GSK). Se nettsiden: "Slik får du generell studiekompetanse" for mer informasjon om GSK og for å se om du innfrir kravene.

Emnet avsluttes med en fire timers skriftlig eksamen.

Eksamen starter kl 0900. Sted: Farmasøytisk institutt

Annet

Frem til og med våren 2010 hadde dette emnet emnekoden FRM4610V.

 

Fakta om emnet

Studiepoeng

6

Undervisning

Tid: medio vår 2016

 

Deltakere:

Min.    7  deltakere

Max. 40  deltakere

Kurset kan bli avlyst ved for få deltakere.

Dette emnet blir erstattet av FRM5921V fom våren 2016

Kursavgift

Kr. 9000,-