FRM5921V – Klinisk biokjemi i relasjon til legemiddelbruk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

For farmasøyter som arbeider med legemiddelrelaterte problemstillinger og andre som ønsker en oppdatering og fordypning i klinisk biokjemi.

Emnet skal gjøre deg i stand til å tolke og forstå betydningen av kliniske biokjemiske prøver som er relevante for utvalgte sykdomsgrupper, særlig i sammenheng med legemiddelbehandling. Videre å kunne bruke disse data i terapidiskusjoner i tverrfaglige team ved rådgivning knyttet til legemiddelgjennomganger, legemiddelmonitorering (TDM) og lignende oppgaver innen klinisk farmasi.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Hva lærer du?

Emnet har hovedfokus på kliniske biokjemiske analyser som man bør ha kunnskap om for å kunne vurdere indikasjoner, effekt og bivirkninger av legemidler samt spesielle forhold som organfunksjoner i forbindelse med dosering osv.

Følgende områder inngår i emnet (det tas forbehold om at noen endringer kan bli gjort i dette innholdet):

  • Nyrefunksjonsundersøkelser og beregning av nyrefunksjon, betydning for legemiddeldosering, interaksjoner m.m.
  • Leverfunksjon, relaterte blodprøver, samt leverbivirkninger av legemidler
  • Hematologi, herunder anemiutredning samt noe om differensialtelling av hvite blodlegemer
  • Koagulasjon, trombose, antikoagulasjon
  • Blodlipider
  • Biokjemiske hjertemarkører
  • Betennelsesmarkører
  • Diagnostikk og kontroll av diabetes
  • Kalsium og fosfatmetabolismen
  • Generelt om blodprøver, tolkning og bruk av laboratoriedata etc

Opptak og adgangsregulering

For opptak til emnet kreves Generell studiekompetanse - GSK.
Les mer her: http://www.uio.no/studier/opptak/gsk/

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Cand.pharm/master i farmasi eller reseptar/bachelor i farmasi og minst 2 års relevant yrkeserfaring.

Undervisning

Emnet går over et semester med to obligatoriske samlinger med til sammen fem dager. Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger og gruppearbeid med pasientkasuistikker.

Det vil i løpet av samlingen bli gitt oppgaver som det forventes at studentene arbeider med utenom ordinær kurstid. Mellom samlingene og eksamen er det obligatorisk deltagelse i diskusjon på læringsplattformen Canvas om pasientkasuistikker. 

For å kunne gå opp til eksamen må aktiv deltakelse i gruppearbeidet være godkjent og all obligatorisk undervisning må være gjennomført og godkjent.

Eksamen

Fire timers skriftlig eksamen som vurderes som bestått/ikke bestått.
Eksamen avholdes digitalt (hjemme-eksamen via Inspera).

Adgang til å gå opp til eksamen forutsetter gjennomført og godkjent undervisning.

Eksamen er valgfri, men må gjennomføres for å få uttelling i studiepoeng. Dersom du ønsker å avlegge eksamen, må det være dokumentert at du har generell studiekompetanse (GSK). Sjekk her om du innfrir kravene.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

 

Anbefalt lærebok:
Klinisk biokjemi og fysiologi av Tor-Arne Hagve & Jens Petter Berg (redaktører).
Gyldendal akademisk forlag - 5.utgave. ISBN: 9788205463677.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Deltakere:

Ved for få påmeldte kan emnet bli avlyst.

Kursavgift

Kr. 12.000,-