Tidligere eksamensoppgaver

Eksamensoppgaver og løsningsforslag (2010-2019)

Du burde løse oppgavene selv før du ser på løsningsforslag!

2020:  Hjemmeeksamen  løsningsforslag

2019:  Eksamen løsningsforslag      midtveis  løsningsforslag

2018:  Eksamen  løsningsforslag     midtveis  løsningsforslag

2017:  Eksamen  løsningsforslag     midtveis  løsningsforslag     eksempler

2016:  Eksamen  løsningsforslag     midtveis  løsningsforslag

2015:  Eksamen  løsningsforslag     midtveis  løsningsforslag

2014:  Eksamen  løsningsforslag

2013:  Eksamen  løsningsforslag

2012:  Eksamen  løsningsforslag

2011:  Eksamen  løsningsforslag

2010:  Eksamen  løsningsforslag     midtveis  løsningsforslag

Publisert 6. jan. 2020 16:21 - Sist endret 2. juni 2020 11:18