Pensum/læringskrav

Lærebøker

Egil Lillestøl, Ola Hundrei og Jan R Lien, Generell fysikk for universiteter og høgskoler, Bind 2: Varmelære og elektromagnetisme, ISBN: 82-15-00006-1, Universitetsforlaget 2001

Publisert 19. mai 2003 10:24 - Sist endret 15. sep. 2004 11:58