Pensum/læringskrav

Undervisningsmateriell

H.D. Young og R.A. Freedman: University Physics with Modern Physics, 11th Ed., 2004. Pearson, Addison Wesley. NB: Må kjøpes sammen med "Mastering Physics" (webstøtte).

Notat om immittans (PDF-fil, se forelesningsplanen)

Publisert 5. aug. 2004 17:38 - Sist endret 6. aug. 2004 13:22