Hjelpemidler til midtveiseksamen

Tillatte hjelpemidler til midtveiseksamen er beskrevet i pensumlisten. Det er ikke endelig avgjort hva som vil stå på formelarket, men formelarket fra i fjor gir en pekepinn.
 

Publisert 26. sep. 2013 10:58