Computational Essay

I løpet av semesteret skal alle studenter i FYS1120 gjennomføre en øvelse i faglig formidling ved å skrive en Computational Essay og presentere denne i en situasjon som er autentisk - en situasjon som likner på den du vil møte i en faglig diskusjon eller presentasjon i forskning eller næringsliv.

Computational Essay

Du skal skrive en kort prosjektoppgave hvor du modellerer et fysisk fenomen fra elektromagnetisme og skriver en kort rapport i en Jupyter Notebook, og presenterer denne rapporten. Du vil kunne velge blant en serie temaer og vil få veiledning med prosjektoppgaven. Det du lærer i oppgaven vil være nyttig i dette faget og vil gi deg større dybdeforståelse for ett spesielt tema.

Levering og presentasjon

Du vil se at det er en rekke formidlingsgrupper listet opp under "Timeplan" på emnesiden. Du melder deg til en formidlingsgruppe og dette bestemmer hvilken dag du skal presentere ditt computational essay. Det vil være ca. 9 studenter som presenterer sammen med deg, og du forventes å høre på de andres presentasjoner, og delta i en diskusjon rundt presentasjonene. Du må levere ditt essay samtidig som du presenterer det.

Eksempler

Du finner eksempler på computational essays, inkludert eksempler fra tidligere studenter, her. Du kan finne basis-eksemplene som du kan ta utgangspunkt i på jupyterhub.uio.no under Fys1120 og fanen computational-essays.

Veiledning og vurdering av computational essay

Det blir gitt veiledning i forbindelse med utarbeidelsen av essayet. Essayet og presentasjonen vurderes i henhold til en rubrikk. Du finner mer informasjon om dette i beskrivelsen av computational essays.

Utdypende beskrivelse av computational essays

Du finner en utdypende beskrivelse av computational essay prosjektet her.

Publisert 7. aug. 2019 16:37 - Sist endret 10. okt. 2019 16:24