Læringsmateriale

I dette emnet blir det digital undervisning. Den vil bestå av et sett med forelesninger med integrerte spørsmål som du bør gjøre sammen med noen av dine medstudenter, samt direktesendte zoom-forelesninger hvor vi går gjennom et utvidet modelleringseksempel og hvor jeg svarer på spørsmål.

Forelesninger

Du finner forelesningene for de forskjellige ukene på sidene under. Vi anbefaler sterkt at du arbeider deg gjennom forelesningene sammen med medstudenter, og at du benytter muligheten til å diskutere spørsmålene som er stilt. Spørsmålene er egnet for diskusjon, og du bør prøve å forklare din måte å tenke på før du velger svaralternativ og ser på fasit (answer) eller løsningsforslag (solution) til oppgavene. Vi anbefaler at du bruker tiden som er satt av til forelesninger til å se på de digitale forelesningene og gjøre de tilhørende oppgavene. (Det finnes tekstalternativer til alle forelesningen i form av læreboken som presenterer det samme stoffet i skriftlig form).

Uke 01: Elektrisk felt
Uke02: Elektrisk potensiale
Uke03: Gauss lov og dielektriske materialer
Uke04: Laplace og Poissons likning
Uke05: Ideelle ledere og kapasitans
Uke06: Strøm og motstand
Uke07: Kretser
Uke08: Magnetisk felt
Uke09: Amperes lov og magnetisering
Uke10: Emf, Faradays lov
Uke11: Induktans, gjensidig induktans
Uke12: Kretser 2: LR, LRC, Impedans
Uke13: Maxwells likninger og forskyvningsstrøm

Zoom forelesninger:

Du finner lenken til disse i timeplanen.

Publisert 14. juni 2021 10:15 - Sist endret 2. sep. 2021 09:43