Zoom forelesninger

I dette emnet vil forelesningene på mandager være hybride slik at det også er tilgjengelig over zoom. Her vil jeg gå igjennom noen utvidete eksempler hvor dere også vil delta aktivt underveis, og jeg vil svare på spørsmål som dere kan skrive i chatten. Spørsmål bør fortrinnsvis være til det vi gjennomgår den aktuelle uken.

Aktiv deltagelse i undervisningen og bruk av kamera

For å gi dere alle en følelse av et læringsfellesskap ønsker vi i utgangspunktet at dere har kameraet på når dere deltar i zoom-undervisningen i gruppene, men ikke når dere deltar i de hybride zoom-forelesningene. Vi vet dette kan føles invaderende, men vi mener det er viktig for et godt læringsfellesskap. Ved deltagelse i aktiviteter i breakout rom er dette spesielt viktig. Vi vet også at det kan finnes gode grunner til ikke å ha kameraet på, så dette er ikke et absolutt krav, men et ønske fra vår side. Ved opptak av zoom-forelesninger blir disse redigert slik at verken navn, bilder eller stemmer fra studenter blir med i opptakene.

Hvor er zoom lenken?

Du deltar i disse forelesningene ved å følge lenken som ligger i timeplanen som vist i rødt i figuren under. Du gjør tilsvarende hvis du skal delta i digitale gruppetimer. For å se de digitale forlesningene som er forhåndsinnspilt trykker du på lenken som er markert med blått.

Bildet kan inneholde: rektangel, gjøre, parallell, mønster, nummer.

 

 

Publisert 14. juni 2021 10:15 - Sist endret 2. sep. 2021 09:41