Laboratorieundervisning i Fys1120 2021

Labundervisningen fra H2021 består av en obligatorisk lab-oppgave.

Lab01: En lab-oppgave som gjøres på lab'en. Merk at du må være tilstrekkelig forberedt for å kunne gjennomføre labben i løpet av tiden som satt av. Les derfor gjennom oppgaveteksten på forhånd og gjør deloppgavene "Før lab" (6 enkle oppgaver) før labben. Du finner en fullstendig beskrivelsen av labben her.

Labtidspunkt: Du finner ditt labtidspunkt i canvas under "personer".

Labrapport: Du svarer på alle oppgavene (både før og under labben) i en Jupyter notebook. Denne godkjennes direkte av labassistenten på slutten av labben.

Labansvarlig: Har du spørsmål om labben kan du ta kontakt med labansvarlig, som er gruppelærer Gert.

 

 

 

Publisert 14. juni 2021 10:15 - Sist endret 26. okt. 2021 21:22