Læringsmateriale

Vi arbeider med å utvikle nytt læringsmateriale som skal gi dere tilstrekkelig bakgrunn og øvelse til å kunne forstå de grunnleggende konseptene, modellere relevante fysikkproblemer og implementere og løse modellene i Python. Dette materialet er under utarbeidelse og vil derfor inneholde noen feil og mangler - det vil ta litt tid før dette er på samme nivå som f.eks. i Fys-mek1110. Vi har derfor også oppgitt forskjellig støtteliteratur som kan være nyttig for dere underveis.

Læringsmaterialet er tilgjengelig som pdf, html, og Jupyter notebooks. Det vil komme nye versjoner av materialet i løpet av semesteret, men det vil i hovedsak være de uferdige delene som blir oppdatert. Boken dekker nå hele pensum. Materialet ble sist oppdatert 2021.09.02 med rettinger i Ch01.

Elementary Electromagnetism Using Python (pdf)

Elementary Electromagnetism Using Python (ipynb)
Ch01 - Electric field (download zip file)
Ch02 - Electric potential (download zip file)
Ch03 - Gauss' law (download zip file)
Ch04 - Polarization (download zip file)
Ch05 - Laplace equation (download zip file)
Ch06 - Conductors (download zip file)
Ch07 - Capacitance (download zip file)
Ch08 - Current and resistance (download zip file)
Ch09 - Circuits (download zip file)
Ch10 - Magnetic field (download zip file)
Ch11 - Ampere's law (download zip file)
Ch12 - Magnetization (download zip file)
Ch13 - Faraday's law (download zip file)
Ch14 - Inductance (download zip file)
Ch15 - Circuits part 2 (download zip file)
Ch16 - Maxwell's equations (download zip file)

Tilbakemeldinger og feil/mangler kan skrives på padlet eller sendes direkte til emneansvarlig.

Publisert 14. juni 2021 10:16 - Sist endret 2. sep. 2021 11:10